Innbinding

- Bøker
- Tidskrifter
- Møteprotokoller
- Noter
- Kompendier
- Aviser
- Løsblader
- Utklippsbøker

Ferdiggjøring

- Falsing
- Stifting
- Skjæring
- 3snitt
- Hjørnekutting
- Hulling
- Limfres
- Nitearbeid av klemmekanismer
- Plakatliming
- Spiralinnbinding GBC
- Klempermer
- Skilleark /m faner
- Rilling av papp

Reparasjon og restaurering

- Antikvariske bøker
- Hyttebøker
- Bibler
- Skolebøker

Spesialarbeid

- Laging av mapper
- Etuier
- Ringpermer
- Menyomslag
- Adresser
- Skriveunderlag
- Oppklebing av karter
- Forgylling og titteltrykk på papir, skinn, pergament, lerret og shirting.

Alle innbindingstyper - Ubegrenset format


Design & foto: Posuva